Зареждам...
Loading
Новини
Фази на архитектурния проект
5-те фази на архитектурния проект

15.09.2016

Всеки проект е уникален. И би трябвало да бъде такъв, защото и всеки клиент е различен от другия. Могат да съществуват различия в бюджета, строителния тип, локацията, конструкционните методи и много други. Но намирането на архитектурно решение към Вашата строителна програма обикновено е свързано със стандартна 5 фазна рамка, която се прилага независимо от всички съществуващи променливи.

Ето какво можете да очаквате:

Схематичен дизайн

Ние ще работим по Вашата програма с изисквания като скицираме някои първоначални „груби” чертежи - концептуални чертежи без особени детайли, но отразяващи връзката между отделните пространства. В този етап се създава цялостната идея за сградата и тук започваме да мислим за главните строителни системи като структура и др.

Развитие на дизайна

Веднъж след като бъдете удовлетворени от Вашите схематични чертежи, ние ще ги разработим, приспособим и усъвършенстваме. В този етап започваме да мислим за цветове, материали както и за специфични детайли относно строителните системи като например какъв тип структура, вентилация, водопроводна инсталация и електричество са най-подходящи.

Конструкционна документация

На този етап вече сме създали достатъчно детайли, така че изпълнителят би могъл да реализира дизайна на проекта. Ние координираме работата на инжинерите, за да минимизираме несъответствията между отделните системи. Ние създаваме писмени спецификации, диктуващи изпълнението и качеството на всеки строителен компонент. Тази фаза включва около половината такса за дизайн, защото отнема значително време и усилия.
 
Наддаване и преговори

Ние Ви помагаме да преразгледате резултатите от процеса на наддаване и да възложите проекта на спечелилия в наддаването кандидат. По време на тази фаза ние отговаряме на всички въпроси на кандидатите.

Администриране на договора

Веднъж след като конструкцията започне, ние работим, за да подсигурим това, че реалната сграда ще е в съответствие на целите на чертежите на дизайнерите.
Ние ще се срещаме  регулярно с изпълнителя на проекта, за да следим за неочаквани проблеми, които могат да възникнат. Ние ще се заемем с предложени промени и ще подготвим т.нар „нареждания за промени” , които представляват формален метод на промяна на конструкционния договор с допълнително заплащане или кредит.

Какви допълнителни услуги би могъл да извърши архитекта?

Архитектите изпълняват други услуги като консултиране относно избора на площадка, програмирането, правенето на модел, проектни проучвания, оценка на разходите, перспективни чертежи и др. , но горепосочените пет фази са стандартни за всички проекти. Можете да си представите процеса като фуния- започващ  по-обширно и стесняващ се в течение на работата по проекта, изясняване на идеите и превръщането им в реалистични такива, до момента до който конструкцията е завършена и клиента вече придобива собственост върхо новата сграда.
За повече детайли относно някоя от 5-те фази на архитектурния проект, можете да се свържете с арх. Жечев от архитектурно студио Dizarh. Ние ще Ви консултираме относно някой Ваш въпрос или вече готова идея, която бихме се радвали да реализираме.