Зареждам...
Loading

Вилна сграда м.Акчелар

гр. Варна
Разгъната застроена площ - 573 кв.м.

Обемно-пространствената структура на сградата е решена в духа на минимализма – правоъгълни форми, ортогонално членение и облицовка от камък и дърво. Идентичност на сградата и морски облик придават двускатния покрив ''крило'' и излизането  на еркери и обеми облечени в дърво. Многото преходни пространства между интериора и екстериора създават както пластичност на обемите, така и приятни места за отдих.