Зареждам...
Loading

Жилищен комплекс "Магнолия"

к.к Златни Пясъци
Разгъната застроена площ - 1370 кв.м.

Комплексът е ситуиран в местност к.к Чайка, гр. Варна.
Жилищните сгради са разположени около зоната за развлечение и рекреация в центъра на комплекса, където е разположен басейн.Търсеното комуникационно решение е по периферията на комплекса, като по този начин във вътрешността на имота, движението е само пешеходно.
Обемно-пространствената структура на сградата е обусловена от напречна ос на централна симетрия. Морски облик на сградата придават бялата мазилка, дървените елементи- капаци и перголи, богатото озеленяване на тераси и фасади. Обемът на сградата е получен от ортогонални форми, произлизащи от правоъгълното планово решение. С това получаваме синхрон между чистите обеми и раздвижването на модулите по вертикала.