Зареждам...
Loading

Жилищна сграда с офиси и магазини

Варна
Разгъната застроена площ - 12855 кв.м.
Сградата е разположена в обширен имот позволяващ затворено застрояване около вътрешен двор. Акценти в обемно-пространствената композиция са поставени на ъгъла на бул. „Ген. Колев” и ул. „Чаталджа” и на ъгъла към ул. „Чаталджа” от където е автомобилния достъп към вътрешната част на имота. Акцентите са съответно цилиндрична кула с часовник и дъгообразно решен ъгъл с цветарници и терасовидно отдръпване. Фасадите получават хоризонтално членение от групирането на етажите - първи и втори; типови жилищни етажи; терасовидни етажи зад скатен покрив с капандури. Първите две нива на сградата са обединени чрез еднакъв външен контур и пиластри. Облицовани са с мушел и детайли от варовик. Типовите етажи са богато разчленени от еркери, тераси и лоджии. Терасовидните етажи оформят ритъм от капандури.  
 Използвани материали - структурна мазилка в два цвята, облицовка от мушел 2 см, арх. детайли от врачански варовик, PVC дограма златен дъб,  медна патинирана ламарина, метален парапет по архитектурен детайл.
 
ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА
 
НАСТОЯЩИЯТ  ПРОЕКТ Е РАЗРАБОТЕН ВЪЗ ОСНОВА:
 
  1. ПОРЪЧКА ОТ ИНВЕСТИТОРА.
  2. ИЗГОТВЕН ПУП.
  3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.
ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ: Сградата е разположена в обширен имот позволяващ затворено застрояване около вътрешен двор. Акценти в обемно-пространствената композиция са поставени на ъгъла на бул. „Ген. Колев” и ул. „Чаталджа” и на ъгъла към ул. „Чаталджа” от където е автомобилния достъп към вътрешната част на имота. Акцентите са съответно цилиндрична кула с часовник и дъгообразно решен ъгъл с цветарници и терасовидно отдръпване. Фасадите получават хоризонтално членение от групирането на етажите - първи и втори; типови жилищни етажи; терасовидни етажи зад скатен покрив с капандури. Първите две нива на сградата са обединени чрез еднакъв външен контур и пиластри. Облицовани са с мушел и детайли от варовик. Типовите етажи са богато разчленени от еркери, тераси и лоджии. Терасовидните етажи оформят ритъм от капандури.  
 Използвани материали - структурна мазилка в два цвята, облицовка от мушел 2 см, арх. детайли от врачански варовик, PVCдограма златен дъб,  медна патинирана ламарина, метален парапет по архитектурен детайл.
 

гр.Варна         СЪСТАВИЛ:     
м.Декември 2005г.    /арх. Калина Павлова/