Зареждам...
Loading

Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека- Първа награда

гр. Бургас
Разгъната застроена площ - 5500 кв.м.
Имотът се намира в зона с публични функции, с висока обществена значимост за град Бургас. Разположен е на около 100 м от морето и от центъра на града. Заключен между улиците „Средна гора”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Оборище”. Масивната сграда е построена пред 1935г. като училище, което функционира до 1944г. В края на Втората световна война е преустроена в болница. След 1989 г. сградата остава държавна собственост, но използването и по предназначение е преустановено. Сградите се рушат и се превръщат в обект на посегателства. Във същият имот също така съществува двуетажна монолитна сграда и трафопост.
В нашият проект съществуващата сграда е проектирана да функционира като Библиотека. За да подсилим важността и и за да заинтригуваме минаващите хора, сме поставили стъклени елементи с рафтове с книги на фасадите. Контрукцията на елементите е метална с дървени рафтове, монтирани за нея. Не са проектирани нови отвори във фасадата, а се използват съществуващите.  През тези модули влиза достатъчно светлина вътре в помещенията.
Фасадната трактовка на сградата е с видим бетон. Ясно са подчертани фугите при изпълнението и. 
Музея за съвременно изкуство контрастира чрез изящните си изцяло стъклени фасадни плоскости.
Сградата говори, думите изписани на върху нея подсказват за вековната ни история, за знанието което може да получим, ако само за миг се докоснем до съществото и. Чрез стъклената окачена фасада и ясно изписаните надписи на известни актьори, творби, български и чужди автори допринася за цялостта на архитектурната идея. Сграда подсказваща функцията си, зове хората от всякаква възраст да влязат в нея и да вземат малко знание със себе си. 
   Ясната правоъгълна геометрия и чистота на формите придава елегантност и хармоничен силует. Като акцент е плавната извиваща се линия на терасата и контура на амфитеатъра. 
   Сградата предизвиква в човек любопитство, възторг и желание да вникнеш в нея. Смятаме, че това е основната цел в архитектурата и.