Зареждам...
Loading

Музей на модата на ул. Омотесандо, Токио 2010

Мода от лат. Modus (маниер, норма, правило, време, ритъм) означава начин на изразяване, маниер за дадена епоха. Модата е стремеж към идеала за красота, красивото е хармония. Точно тези елементи са умишлено търсени от нас в концепцията на музея.
Сградата сама по себе си доминира със своята височина, но хармонизира с контекста, вземайки в предвид близките сгради на модните къщи. Плановото решение на сградата е квадрат, който ясно се чете и на фасадите, подчертавайки архитектоничният структурен дизайн. Квадратът и правилната квадратна пирамида са основните елементи по фасадата, а остъклените части произлизат от пресечени пирамиди, образуващи отново квадрат. Съзнателно или не числото пет е в основата на разработката: пет метра е осовото разстояние, пет е конструктивната височина на етажите, кратни на пет са всички елементи по фасадата и плана на сградата. Числото пет може да се счита за символ на човека и петте му сетива. Материалите предложени в разработката на фасадата са полирани иноксови елементи и стъкло, материали хармонизиращи с идеята за музея на модата.