Зареждам...
Loading

Офис сграда - ул. "27-ми юли"

Варна, България
Разгъната застроена площ - 1005 кв.м.
Характерно за обемно-пространствената структура на сградата е запазването на старинните фасади на съществуващата сграда- паметник на културата. Тези фасади ще бъдат изцяло санирани и възстановени в оригиналния си вид. Новата част, която се появява над и странично на старата част се изпълнява с окачена фасада SCHUCO и слънцезащитни жалузи. Това позволява да се открои ясно новата модерна част от фасадата. Елементите в новата част са съобразени с растера и формите на старата фасада, козирката на последния етаж е реплика на корниза на старата фасада. Предвидените съвременни материали, стъкло и метал придават на сградата подходящ за функцията и облик на офис сграда.
 
ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА
 
ЗА ОБЕКТ  : Офис сграда – ул.“27–ми юли” –УПИ I-24, 22 кв., 8 м.р.,гр. Варна
ЧАСТ  : АРХИТЕКТУРНА
ФАЗА: ТП
ИНВЕСТИТОР: АТАНАС МАНАСИЕВ
НАСТОЯЩИЯТ  ПРОЕКТ Е РАЗРАБОТЕН ВЪЗ ОСНОВА ЗАДАНИЕ ОТ ИНВЕСТИТОРА.
СИТУИРАНЕ:Обектът е ситуиран в гр. Варна на ъглов имот на бул. „Мария Луиза” и ул. „27-ми юли”. В разглежданият имот има съществуваща сграда паметник на културата. Разработваният проект включва пълното запазване на фасадите на старата сграда и застрояването на имота с нова модерна част изцяло остъклена към улиците и на калкан към двата гранични имота. Входът на сградата е от към ул.”27-ми юли”.
ПЛАНОВО РЕШЕНИЕ: Сградата се развива на три плюс терасовиден етаж и подземно ниво. Вертикалната комуникация, включваща стълбище и асансьор е в североизточния ъгъл на сградата.
Подземното ниво на сградата включва долното ниво на голям магазин разположен на ъгъла на бул. ”Мариа Луиза” и ул. ”27-ми юли”, състоящ се от две нива, самостоятелна стълба и санитарни помещения. В подземното ниво се развиват още архив, техническо помещение, машинни помещения. Застроената площ на този етаж е 200 кв.м. Конструктивна височина 2.80 м.
На партерно ниво се оформя малко фоайе с охрана при входа на сградата, стая за почивка на охраната, офис, два санитарни възела, стълбищна клетка и асансьор. На този етаж е и второто ниво на ъгловия магазин. Магазинът е с квадратура 86.3 кв.м. на всяко ниво и има самостоятелни санитарни възли. Входът за него е направо от улицата. Застроена площ на етажа 205 кв.м. Конструктивна височина 4.07 м.
Първи и втори етаж включват по три офиса, заседателна зала, санитарни възли. Застроена площ на етажа 200 кв.м. Конструктивна височина 3.20 м.
Последният трети етаж на сградата е терасовиден, с отдръпната на вътре фасада, без скосявания вътре в помещенията. Този етаж се явява и надстройка спрямо съществуващата сграда. На етажа се образува двустаен апартамент с хол, трапезария и кухненски бокс на северозапад и спалня на запад. Към спалнята има будоар и самостоятелна баня. При оттеглянето се образува тераса пред хола и трапезарията. Застроена площ на етажа 200 м.кв., конструктивна височина – 3.20 м.
       Покривът на сградата е плосък, терасата на последния етаж е покрита с козирка от метална конструкция и еталбонд.  
ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ:
Характерно за обемно-пространствената структура на сградата е запазването на старинните фасади на съществуващата сграда- паметник на културата. Тези фасади ще бъдат изцяло санирани и възстановени в оригиналния си вид. Новата част, която се появява над и странично на старата част се изпълнява с окачена фасада SCHUCO и слънцезащитни жалузи. Това позволява да се открои ясно новата модерна част от фасадата. Елементите в новата част са съобразени с растера и формите на старата фасада, козирката на последния етаж е реплика на корниза на старата фасада. Предвидените съвременни материали, стъкло и метал придават на сградата подходящ за функцията и облик на офис сграда.
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
ПЛОЩ НА УПИ     218 м2
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ     205 м2
РАЗГЪНАТА  ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ     1005 м2
       /в това число и сутерен- 200 м2/
гр.Варна
12. 2003 г.    Съставил: арх.Св.Станиславов