Зареждам...
Loading

Съдебна палата

Варна
Разгъната застроена площ - 41400 кв.м.
Имотът е предварително избран от Министерство на правосъдието и е ситуиран в парцел, ограничен от четири страни с улици. Ул.”Парижка комуна”, ул.”Никола Даскалов” и ул.”Никола Кънев” са обслужващи, а бул.”Д-р Пискюлиев” е главна автомобилна и пешеходна комуникация. Зоната непосредствено около терена е застроена с жилищни блокове и  детска градина, а на ул. ”Парижка комуна” се предвижда строителство на жилищна сграда и  Районно полицейско управление.
Местоположението на съдебната палата има голямо обществено значение и избирането на имот в централната градска част улеснява комуникационно –транспортните връзки. В близост се намират и множество обществено обслужващи сгради с допълващи дейности.
Обемно пространственото  решение на сградата е в унисон със значимостта  на центъра за правораздаване  наречен Съдебна палата. Силната подчертаност на вертикалата въплъщава устойчивостта, строгата безпристрастност и справедливостта на съдопроизводството. Желанието за непреходна архитектурна форма е подчертано със  завършващи фасадни елементи от видим бетон и липсата на дребен детайл. Двете атриумни пространства над главните входове създават атмосфера на тържественост и значимост на институцията.