Зареждам...
Loading

Център за медицински иновации

Варна
Центъра за медицински иновации ще осигури оптимален спектър от рутинни специализирани и високо специализирани изследвания и консултативно-лечебна помощ в областта на имунологията за удовлетворяване потребностите на цялата диагностично-консултативна, лечебна, преподавателска  и научна дейност на болница “Св.Марина”
Сградата е част от комплекса на МБАЛ „ Света Марина”. Съществуващата сграда на специалност патология и съдебна медицина се реконструира, като се разширява от север с още един блок и се надстроява трети етаж. Проектира се нова сграда, изцяло от лаборатории с различна функция.