Зареждам...
Loading

Вилно селище „ЛИТЕКС-ТОПОЛА”

с. Топола
Селището предстои да се изгради в землището на с. Топола община Каварна в неурбанизирана територия със сложен терен и силна денивелация в посока изток и югоизток. Благоприятната морска панорама е изцяло използвана още при градоустройствените разработки. Цялото селище заема територия от 591 806.8 кв.м, като в него са предвидени 514 еднофамилни жилищни сгради с различна квадратура, в определени зони са проектирани и обществено – обслужващи центрове и спортни площи. Предвижда се и изграждането на цялостна инфраструктура /пътища и подземни съоръжения/.
Композицията на селището е съобразена с разнообразния релеф и геологията на терена, използвайки всички възможности на терена, естествено са оформени няколко зони, в които са ситуирани определен брой къщи. С цел унифициране и постигане на цялостен ансамбъл са проектирани пет типа еднофамилни жилищни сгради, различаващи се по големина, етажност, визия и подход. От тях произтичат още пет подтипа, подробно описани в проектната документация, с оглед постигане на възможно най-добрия подход и обслужване.
Част от общата разработка на проекта са и различните инфраструктурни съоръжения като пречиствателни станции и трафопостове, а богатото озеленяване и благоустрояване е част от концепцията за луксозно вилно селище.