Зареждам...
Loading

Реконструкция на „Бивша рибна борса”

град Балчик
Разгъната застроена площ - 4600 кв.м.
 
“Рибната борса” е сграда с великолепна каменна архитектура с почти 150 годишна история. Тя е един от последните представители на така начечените складови сгради /маази/– свидетелство за годините на възход на град Балчик.
Монументалната, представителна архитектура на зърнените складове има регионален характер. Тя се среща само в три български града: Балчик, Варна и Каварна, което я превръща в безценна част от културното наследство на нашия народ.
Основната ни задача при проектирането е в максимална степен да съхраним съществуващите елементи на старата сграда на Рибна Борса, със своята ярко изразена пластичност и тектоничност, като отделни елементи на фасадата се допълнят във вида в който са съществували. Това особено важи за арковидните прозорци и врати и силно изразеният корниз. Подходът към решаването на тази задача е изпълнен с новите функционални изисквания на инвеститора, има възможни няколко варианта. Творческият колектив реши, че най-подходящ за реализация е контрастът между стара и нова част, като новата изцяло се изгради на принципа на стъклените елементи по фасадите /тип престилка/ за да може да доминират каменните зидове и елементи. Разпределението на хотелските етажи като оси и размер е подчинено на съществуващият брой арковидни прозорци, които в определена част ще служат и като парапети към хотелските стаи. 
Приземният етаж към двата ресторанта ще бъде изпълнен като фасадна трактовка, различаваща се от реставрираната част на старата каменна зидария. Този приом с максимално изчистена фасадна трактовка на новата част е реализиран от колектива неколкократно при други обекти и е доказал своята ефективност.