Зареждам...
Loading

Хотелски комплекс „Бендита”

к.к Златни Пясъци
Разгъната застроена площ - 18507 кв.м.

ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА
 

ЗА ОБЕКТ  :   Хотелскикомплекс „Бендита” - апартхотел „Бендита”, хотел „Бендита”
ЧАСТ  :   АРХИТЕКТУРНА
ФАЗА:   ТП 
ИНВЕСТИТОР:   „Аспи Тур” ООД 
НАСТОЯЩИЯТ  ПРОЕКТ Е РАЗРАБОТЕН ВЪЗ ОСНОВА:

  1. ПОРЪЧКА ОТ ИНВЕСТИТОРА.
  2. ИЗГОТВЕН ПУП.
  3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.
СИТУИРАНЕ:Обектът е ситуиран в УПИ представляващ УПИ III-61,431,64,462, кв. 14, к.к. “Златни пясъци”. Имотът граничи от североизток с път, а по останалите си граници с други имоти, източният от които е на същият собственик. Теренът има значителна денивилация около 12 м. като пада на югоизток към морето. Комплексът се състои от две свободно стоящи сгради организирани около вътрешно рекреативно пространство с открит басейн, зеленина и ресторанти. Сградата от север се предвижда за апартхотел 2 звезди, а тази от юг за хотел 3 звезди. Подходът към комплекса е от североизток от към пътя. Успоредно по границите на имота се организират локални платна и места за паркиране – 75 паркоместа. Хотелът е с главен вход от изток и служебен вход от югозапад. Апартхотелът е снабден с две самостоятелни рецепции в източната си част където е главния подход към него. Сградата е разделена на две тела – А и Б с делатационна фуга, а апартаментите са разпределени в 4 входа – a, b, c, d. Всеки вход разполага със самостоятелна стълбищна клетка и асансьор. Осигурени са помещения за главно ел табло, камериерски офис, охрана, битови помещения за персонал. Входовете са удобно организирани от североизточната и северозападната страна на сградата.  Между входове b иcсе проектира проход за връзка с вътрешното пространство на комплекса. Предвижда се поетапно изграждане на обекта: апартхотел „Бендита” – I етап; хотел „Бендита” – IIетап.   
 
Апартхотел „Бендита”
кота                  ±0.00=29.50
кота корниз    +21.10=50.60
кота било        +24.80=54.30
 
Хотел „Бендита”
кота                   ±0.00=28.00
кота корниз     +20.60=48.60
кота било         +24.30=52.30


ПЛАНОВО РЕШЕНИЕ: Първи етап на строителство апартхотел се развива на 7 етажа, терасовиден и приземен. Сградата е разделена на две тела –А и Б, като тяло А и тяло Б контактуват на делатационни фуги10см. Проектирания сутеренен етаж е в тяло А. Вертикалните комуникации се обслужват от четири осветени стълбищни клетки с асансьори, по едно за всеки от четирите входа на сградата.
 Приземен етаж: включва две самостоятелни фоайета с рецепции, офис и санитарни възли; три магазина; битовки и три склада. Магазините са със самостоятелни входове от вън, осигурен е самостоятелен вход и за персонала. Конструктивна височина на етажа 4.00 м., застроена площ 347 кв.м.
На партерно ниво – първи етаж в тяло А, вход а, се развиват – три двустайни апартамента съответно 59.58кв.м., 60.07 кв.м., 50.80 кв.м. и два тристайни - 87.65 кв.м., 89.74 кв.м. Това разпределение е типово за всички останали етажи без терасовидния.
Всеки апартамент разполага с дневен тракт, спалня/спални/, санитарен възел/санитарни възли/, тераса /тераси/.
В тяло Б, вход b, се развиват три двустайни апартамента - 59.97 кв.м., 56.12 кв.м., 50.92 кв.м. и един тристаен апарт. 89.73 кв.м. Обособява се камериерски офис за входа, помещение за главно ел. табло и проход към външния басейн. Във вход c се развиват един двустаен апартамент 58.64 кв.м., стая за персонал, помещение за главно ел табло. Във вход dотново се проектира камериерски офис за входа и пом. за главно ел табло, както и един двустаен апартамент 57.12 кв.м. и два тристайни апарт. съответно с площ 91.59 кв.м., 85.47 кв.м. Конструктивна височина на етажа 3.00 м., застроена площ 1 198 кв.м.

Типов етаж е изцяло зает от апартаменти. На различните етажи вътрешното разпределението е еднакво – типово като прозорците по фасадата и балконите получават различни оформления. Вход “а”повтаря разпределението си от партерния етаж. Във вход “b”пространството отредено за камериерския офис в партера се приобщава към съседния двустаен апартамент и той става тристаен, а на мястото на прохода се развива още един двустаен апартамент 58.46 кв.м. Във вход “c” пространството в партера на стаятата за персонал и прилежащия коридор образуват втори двустаен апартамент с площ 63.87 кв.м. Във вход “d”по същия начин се оформя четвърти апартамент – двустаен с квадратура 54.77 кв.м. Конструктивна височина на етажа 3.00 м., застроена площ на II, III, IV, VII етаж 1 245кв.м., V иVI етаж по 1 232 кв.м.
Терасовидния етаж се проектира с отдръпване от всички странии включва 14 тавански помещения и 8 склада. Конструктивна височина на етажа 3.00 м., застроена площ 850кв.м.
Покривът е скатен с наклон 15ºи плосък. Стълбищните клетки и асансьорните шахти получават по-голяма височина. 

 
Втори етап на строителство предвижда изграждането на хотел 3 звезди. Сградата е на 6 етажа, сутерен и терасовиден. Вертикалните комуникации се обслужват от две естествено осветени стълбищни клетки едната с двоика пътнически асансьори, а другата с един пътнически асансьор и един служебен.
Сутерения етаж включва закрит басейн и услуги към него като сауна, парна баня, козметик, фризьор, фитнес, лекарски кабинет, масаж и други процедури, съблекални със санитарни възли и душове. Тези помещения са организирани около фоайе с рецепция. На това ниво е и складовата база и техническите помещения без връзка с представителната част на хотела и със самостоятелен вход от югозапад. Конструктивна височина на етажа 4.00 м.
На партерен етаж е главното фоайе на хотела и главния вход от югоизток. Организира се рецепциа с бюро за обмен на валута, офиси, кабинет за управител, тел. Централа, пом за багаж със самостоятелен вход, санитарни възли. На етажа се развива и обширен лоби-бар с излаз и маси край басейна, кухня и ресторант за 256 ч. и тераса ориентирана към басейна с 96 места. Конструктивна височина на етажа 5.50 м., за ресторанта и кухнята 4.00 м.
На втори етаж се проектира конферента зала със склад към нея, компютърна зала, бар, тераса, санитарни възли. Фоайето пред конферентната зала и бара се свързва с главното фоайе на хотела от атрактивна свободно стояща стълба и общо пространство около нея. На етажа намират място още 29 единични стаи, помещения за камериерски офис и рум-сервиз. Стаите се проектират на ос 3.70 м. и са типови, с различна форма на терасите  като тези джуниър суитс са издължени. Конструктивна височина на етажа 3.00м.  
Следващите типови етажи имат една и съща планова схема и всеки включва  39 единични стаи. Конструктивна височина на етажа 3.00м.  
Терасовидния етаж е оттеглен от всички страни и съдържа 15битови стаи за персонала и на двете сгради в комплекса. Конструктивна височина на етажа 3.00м.  
Покривът е скатен с наклон 15ºи плосък. Стълбищните клетки и асансьорните шахти получават по-голяма височина.
 
Конструкция и довършителни работи:
Конструкцията е монолитна стоманобетонна. Външните ограждащи стени се предвиждат от тухлена зидария и се облицоват с топлоизолация 5 см. Вътрешните преградни стени се изпълняват от тухлена зидария за апартхотела. Вътрешните стени в хотела са преградни гипсокартонови щендерни стени /виж графична част/. Предвижда се топлоизолация и под всички еркери, на покривни тераси, по покривните плоскости. Материалите използвани при довършителните работи на всяко помещение са описани в таблица със спецификация на материалите към всеки чертеж.


ОБЕМНО ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ:Комплексът от двете сгради се организира около общо рекреативно вътрешно пространство отворено най-вече на изток към морето. Сградите придобиват разчупена форма още в плановото решение, а фасадата е разчленена от лоджии и тераси в различни форми, ажурни парапети, пиластри и колони, козирки. Полегатите скатове в две нива завършват композицията.
Използваните материали са – структурна мазилка 2мм в три цвята, каменна облицовка, PVCдограма / златен дъб /, детайли и орнаменти от врачански варовик, метален парапет по архитектурен детайл, керемиди.
 
 
            Проектирани са:
            Апартхотел
            109апартамента – по 2 легла;
            Общо: 218легла
 
            Хотел
            185 единични хотелски стаи– 1 легло;
Общо: 185 легла
 
Всичко – 403легла.
Паркоместа - 75.
 
 
С ПУП се позволяват 220 легла. По чл. 27, ал. 2 на Наредба N7 при проектирания басейн от 320 кв.м се осигуряват по 1.5 кв.м на човек за още 213 легла. Общо 433  легла > 403легла.

 
ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
ПЛОЩ НА УПИ      9 309 м2      
 
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ЗА АПАРТХОТЕЛ    1 198 м2             
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ЗА ХОТЕЛ                  1 764 м2
                                        
РАЗГЪНАТА  ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (НАДЗЕМНА) АПАРТХОТЕЛ    8 642 м2
РАЗГЪНАТА  ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (НАДЗЕМНА) ХОТЕЛ                  9 865 м2
ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (НАДЗЕМНА)                   18 507 м2
 
 
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ                  31.8%
КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ       1.99
ЕТАЖНОСТ                                                       М +6 + Т
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ    4 746 м2- 51%

 
гр.Варна            СЪСТАВИЛ:     
м.Юли 2005г.    /арх. Калина Митева/