Новина 3

Всеки графичен дизайнер е изпадал в ситуация да се чуди какъв текст да “изсипе” в макета на брошурата или уебсайта. Нали обикновено проекта е за вчера, а текстовете(контента) ще са готови другата седмица. В такъв случай изпълваме макета на проекта с примерно съдържание. Най-често това са снимки от stock.xchng и lorem ipsum текстове. Познато нали!
Всеки графичен дизайнер е изпадал в ситуация да се чуди какъв текст да “изсипе” в макета на брошурата или уебсайта. Нали обикновено проекта е за вчера, а текстовете(контента) ще са готови другата седмица. В такъв случай изпълваме макета на проекта с примерно съдържание. Най-често това са снимки от stock.xchng и lorem ipsum текстове. Познато нали!
Всеки графичен дизайнер е изпадал в ситуация да се чуди какъв текст да “изсипе” в макета на брошурата или уебсайта. Нали обикновено проекта е за вчера, а текстовете(контента) ще са готови другата седмица. В такъв случай изпълваме макета на проекта с примерно съдържание. Най-често това са снимки от stock.xchng и lorem ipsum текстове. Познато нали!